DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy lokalnych sieci komputerowych
  • Topologie sieci
  • Łącza sieciowe
  • Model OSI i DoD
  • Protokoły sieciowe
  • Adresacja IP
  • Diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP
  • Rodzaje środowisk sieciowych
  • Sprzętowe składniki sieci
 • Sieciowe systemy operacyjne
  • Rodzaje licencji Windows Server 2008
  • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
  • Konfiguracja serwera jako kontrolera domeny
  • System operacyjny Linux
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
  • Konta użytkowników
  • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej
  • Polityka bezpieczeństwa
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Telefonia internetowa – VOiP
  • Zabezpieczenia zasobów sieciowych
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
  • Monitorowanie działania sieci
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny
  • Procedury rozwiązywania problemów
  • Przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  • Cele modernizacji sieci
  • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.