DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Teoria grafiki komputerowej
  • Podstawy grafiki komputerowej: pojęcia i definicje.
  • Rodzaje i cechy grafiki komputerowej.
  • Teoria modeli przestrzeni barw (RGB, CMYK).
  • Przegląd typologii formatów graficznych.
 • Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
  • Podstawowe operowanie plikami oraz transformowanie obrazu.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego.
  • Tworzenie podstawowych zaznaczeń oraz dodawanie i odejmowanie zaznaczeń.
  • Podstawy pracy na warstwach.
  • Korekcja barwna obrazu.
  • Malowanie i retusz obrazu.
  • Tworzenie prostych kształtów oraz wstawianie i edycja tekstów.
  • Podstawowe operacje związane z obszarem roboczym: obrót, kadrowanie, zmiana rozmiaru, a także import obrazów.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: konfigurowanie siatki i linii pomocniczych, funkcja przyciągania.
  • Tworzenie i zmiana parametrów zaznaczenia (rozmiar, wygładzenie, wtopienie), przekształcenia zaznaczeń.
  • Operacje na warstwach: wyrównywanie, łączenie, scalanie, style warstw.
  • Korekcja barwna obrazu: mieszanie kanałów, zastępowanie kolorów.
  • Malowanie i retusz obrazu oraz stosowanie filtrów obrazu.
  • Tworzenie i edycja kształtów i ścieżek oraz formatowanie i zniekształcenia tekstów; rasteryzacja kształtów wektorowych.
 • Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
  • Podstawowe operacje na plikach: import i eksport obrazów.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: linie pomocnicze i siatka konstrukcyjna oraz sterowanie ich parametrami.
  • Praca z obiektami wektorowymi.
  • Operacje na obiektach.
  • Wprowadzanie tekstów i ich edycja.
  • Podstawowe operacje na plikach oraz kontrolowanie dokumentów: wymiary, orientacja i jednostki miary.
  • Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego związane z paletami, nawigacją oraz korzystaniem z przybornika.
  • Praca z obiektami wektorowymi: rysowanie prostych figur, wypełnienia obiektów, zaznaczanie i przemieszczanie, kopiowanie, transformacje położenia.
  • Wprowadzanie i edycja tekstów: rodzaje tekstów, narzędzia.
 • Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie
  • Publikacja obrazu na ekranie a model barw i rozdzielczość.
  • Publikacja obrazu na stronach internetowych.
  • Podział obrazu na mniejsze fragmenty (wykorzystanie narzędzi do cięcia).
  • Optymalizacja grafiki
 • Wydruk z drukarki oraz przygotowanie grafiki do druku
  • Podstawy drukowania.
  • Zastosowanie profilu barw i rozdzielczości adekwatnego do publikacji obrazu na wydruku.
  • Podgląd wydruku i ustawienia rozmiaru papieru oraz orientacji druku.
  • Ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania obrazka na stronie.
  • Przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
 • Przetwarzanie wsadowe
  • Automatyczna konwersja rozmiaru wielu obrazów.
  • Automatyczna konwersja rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz ustawienia stopnia kompresji.
  • Automatyczne obracanie wielu obrazów.
  • Automatyczna zmiana wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.