DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy i renowacji
 •  Tapetowanie
  • Ocena stanu podłoża i jego modernizacja
  • Dobór technologii wykonywania prac
  • Nakładanie nowych powłok malarskich i tapet
  • Ornamentowanie i fakturowanie powierzchni
  • Prawidłowa wentylacja pomieszczeń podczas tapetowania
  • Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i dźwiękowe
  • Materiałoznawstwo i obliczanie zużytego materiału
 • Murowanie
  • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie  położenia elementów murarskich w budynku na podstawie rysunków roboczych
  • wytyczanie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
  • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
  • przygotowywanie zapraw murarskich;
  • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
  • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
  • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
  • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
  • wykonywanie łuków i sklepień;
  • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
  • murowanie gzymsów i attyk;
  • murowanie kominów;
  • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
  • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
  • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
  • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.