DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu szerokiego wachlarza kursów hobbystycznych i sportowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu w interesującej dziedzinie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

25 godzin.

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS – KURSY HOBBYSTYCZNE

  • kompendium wiedzy z określonej dziedziny,
  • teoria i praktyka,
  • specjalistyczne warsztaty udoskonalające umiejętności z danego obszaru.

SYLABUS – KURSY SPORTOWE

  • fizjologia sportu,
  • anatomia człowieka (układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, skład ciała),
  • żywienie a wydajność wysiłkowa,
  • istota rozgrzewki,
  • wydajność organizmu,
  • dieta a sport,
  • wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.