DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Zarys psychologii i socjologii w pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • Podstawy anatomii i patologii człowieka
  • Elementy języka migowego
  • Pielęgnacja człowieka niepełnosprawnego
  • Skuteczne wspierania osoby niepełnosprawnej
  • Umiejętności opiekuńcze
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną
  • Pierwsza pomoc

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.