DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

  • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
  • praca opiekuńcza nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • metodyka edukacji przedszkolnej,
  • metody alternatywne i aktywizujące we edukacji wczesnoszkolnej,
  • edukacja przedszkolna a integracyjna,
  • edukacja przez ruch,
  • zajęcia artystyczne i teatralne,
  • ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej,
  • tworzenie programów wczesnoszkolnych,
  • dobór podręczników i pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.