DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Dzieci inaczej postrzegają świat niż osoby dorosłe. Inaczej też oceniają i reagują na trudności życia codziennego (rodzina, szkoła, znajomi). Stąd konflikty i nieporozumienia. Kurs przeznaczony jest dla rodziców, wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • jak rozmawiać z dzieckiem?
  • nauka patrzenia na świat oczami dziecka,
  • sztuka słuchania – co dziecko ma do powiedzenia,
  • metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • techniki egzekwowania od dziecka wykonywania poleceń,
  • okazywanie wsparcia i zrozumienia dziecku,
  • nauka skutecznej rozmowy z dzieckiem,
  • omówienie metod i technik nagradzania oraz karania dziecka.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.